والیان ولایات مرزی افغانستان و ترکمنستان طی نشست ویدیویی، ملاقات نمودند

پنجشنبه 6 ثور 1400

کنفرانس ویدیویی والیان مرزی افغانستان و ترکمنستان با اشتراک سید عبدالوحید زاهد قتالی والی ولایت هرات، آقای حسام الدین شمس والی ولایت بادغیس، الحاج محمد هاشم رییس والی ولایت جوزجان  و الحاج عبدالمقیم راسخ معاون و سرپرست ولایت فاریاب و همچنان آقای دوران بیردی اوراز بیردی ویچ والی ولایت ماری و آقای شهرت اناقربان ویچ والی ولایت لباب برگزار گردید.

این نشست که به ابتکار سفارت ج.ا افغانستان در عشق آباد به هدف تقویت همکاری های اقتصادی، تجارتی، ترانسپورتی – ترانزیتی، فرهنگی، بشردوستانه و روابط مردم – مردم میان دو کشور برگزار شده بود.

آقای خان ولی خان بشرمل سفیر ج.ا افغانستان در ترکمنستان طی صبحت افتتاحیه، راه اندازی این نشست را برای تقویت همکاری ها در عرصه های مختلف مهم خوانده که  در نهایت، باعث تامین رفاه و زندگی بهتر برای شهروندان دو کشور خصوصا ولایات مرزی می گردد.

آقای بشرمل نقش ولایات مرزی در توسعه همکاری های امنیتی، داد و ستد تجارتی و اتصال منطقوی از جمله تقویت کاریدور ترانسپورتی و ترانزیتی راه لاجورد (جاده و خط آهن) مهم خوانده، آرزو برد تا از ظرفیت های موجود برای افزایش همکاری میان دو کشور دوست و برادر افغانستان و ترکمنستان استفاده گردد.

در کنفرانس ویدیویی، والی های هرات و ماری روی برگزاری مراسم آغاز کار عملی پروژه های تاپی و تاپ در قلمرو افغانستان نیز صحبت نموده و اهمیت تطبیق این پروژه ها را برای کشور های عضو و منطقه مهم خواندند.

تقویت سیستم برق رسانی در ولایات سرحدی، افزایش همکاری ها در عرصه خط آهن مسیر های های ماری – هرات و فاریاب – لباب، گسترش روابط مردم – مردم، توسعه همکاری های فرهنگی از جمله برگزاری نمایشگاه های هنری، نمایش تیاتر و تدویر مسابقات ورزشی میان شهروندان ولایات مرزی، بخش دیگر از صحبت های والیان های مرزی افغانستان و ترکمنستان بود.

چگونگی گشایش بندر خشکه توره شیخ در ولایت بادغیس و تطبیق برنامه های بشردوستانه از سوی ترکمنستان در ولایات مرزی نیز میان والی های همسرحد دو کشور، بررسی گردید.

والی های مرزی افغانستان و ترکمنستان در مورد لزوم انجام سرمایه گذاری های مشترک در بخش تولیدات زراعتی، احداث سردخانه ها، افزایش ارتباطات میان سکتور خصوصی و آغاز صادرات سنگ مرمر به ترکمنستان نیز مورد بررسی قراردادند.

در پایان، قرار شد تا بسته کامل پیشنهادات مطرح شده در این نشست تهیه و از مجرای دیپلوماتیک مورد پیگیری قرار گیرد.