تماس تلیفونی وزرای امور خارجه افغانستان و ترکمنستان

کابل – محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجه کشور، شام امروز با آقای رشید مرادوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان گفتگوی تلیفونی نمودند.

در ابتدا آقای اتمر از کمک‌های بشر دوستانه کشور دوست و همسایه ترکمنستان به مردم و دولت افغانستان در جریان شیوع مرض کرونا قدردانی نمودند.

سپس هر دو جانب ضمن تبادله یاداشتهای شان در مورد نشست ویدیویی سه جانبه امروز رؤسای جمهور افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان، روی راهکارهای تطبیقی و پیشنهادات مطرح شده توسط رؤسای جمهور سه کشور در زمینه های مختلف صحبت نمودند.

در ادامه هر دو روی تقویت هر چه بیشتر روابط دوجانبه سیاسی و اقتصادی، گفتگوهای صلح و آغاز مذاکرات بین الافغانی، نقش کشورهای همسایه و اجماع منطقه‌ای پیرامون پروسه صلح افغانستان و همچنان در مورد جلسات آمادگی تطبیق پروژه تاپی صحبت و تبادل نظر نمودند.