ورکشاپ سه روزه آنلاین پیرامون مدیریت بنادر بین المللی آبی، خط آهن و جاده برگزار گردید

5 اسد 1400
آقای احمد طارق نورازده مستشار و شارژدافیر سفارت ج.ا افغانستان مقیم عشق آباد در نشست افتتاحیه ورکشاپ سه روزه مدیریت نقاط سرحد بین المللی آبی، خط آهن و جاده که به میزبانی مرکز OSCE برگزار شده بود، اشتراک ورزید.

این ورکشاپ در چوکات پروژه تقویت خدمات و ظرفیت بنادر در ترکمنستان که روی افزایش همکاری برای دستیابی به اتصال منطقوی و استفاده موثر از ظرفیت های موجود در زمینه های ترانسپورت و ترانزیت خارج از حوزه آسیای مرکزی متمرکز بود، برگزار گردیده است.

مستشار و شارژدافیر سفارت در صحبت خویش افزود که امروزه نسبت به هر زمان دیگر، اقتصاد و تجارت در محراق توجه کشور ها بوده چنانچه آنها را مجبور به تقویت و گسترش این همکاری ها با یکدیگر نموده است.

موصوف همچنان افزود که موقعیت جغرافیایی افغانستان این فرصت را فراهم نموده تا دو حوزه بسیار مهم مانند جنوب آسیا و آسیای مرکزی با هم وصل گردند. انرژی وافر در آسیای مرکزی و نیاز مبرم این انرژی در جنوب آسیا و استفاده از موقعیت افغانستان به عنوان معبر ترانزیتی، این امر مهم را برجسته ساخته است.

آقای نورزاده همچنان گفت که امضای موافقتنامه پنج جانبه میان افغانستان – ترکمنستان – آذربایجان – گرجستان و ترکیه صفحه جدیدی از همکاری ها و همگرایی منطقوی در زمینه اقتصاد، تجارت و ترانزیت باز نموده است.

ایجاد سیستم تعرفه واحد، کاهش مصارف و فراهم آوری تسهیلات در امر صدور ویزا از سوی اعضای کاریدور راه لاجورد بخشی از پیشنهادات مطروحه در سخنرانی بود.

سفیر آلمان در ترکمنستان و رییس کنترول گمرکات کمیته دولتی خدمات گمرکی ترکمنستان سایر سخنرانان نشست افتتاحیه این ورکشاپ بودند.

نمایندگان وزارت خانه ها از جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، سفارت افغانستان در عشق آباد و شرکت کنندگان از کشور های عضو کاریدور راه لاجورد در این ورکشاپ اشتراک ورزیده اند.