سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در عشق آباد از افتتاح و بهره برداری بند کمال خان تجلیل به عمل آورد

روز جمعه مورخ 6 حمل 1400 سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در عشق آباد از افتتاح و بهره برداری بند کمال خان تجلیل به عمل آورد.

این نشست که در آن افغان های مقیم ترکمنستان اشتراک داشتند، جلالتمآب خان ولی خان بشرمل سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ترکمنستان روی دیدگاه جلالتمآب رییس جمهور غنی در زمینه مدیریت منابع انسانی و مادی، صحبت نمود.

سفیر افغانستان روی شش استراتیژی رییس جمهور افغانستان در عرصه های مختلف صحبت نموده، افتتاح و بهره برداری سد کمال خان در ولایت نیمروز را گام مهم در جهت مدیریت منابع خواند.
وی افزود که این دستاورد به ما در از بین بردن فقر در ولایت نیمروز افغانستان کمک خواهد کرد.

آقای احمد طارق نورزاده مستشار و خانم فرزانه نیازی سکرتر دوم سفارت معلومات در مورد اهمیت احداث این بند و ظرفیت های تخنیکی آن صحبت نمودند.

اکادمسیون مسعود مسعود نیز طی صحبتی روی اهمیت اقتصادی و معیشتی این بند و تاثیر آن روی زندگی مردم ولایت نیمروز و حوزه جنوب غرب افغانستان روشنی انداخت.