علمای مهاجر افغان مقیم ترکمنستان در یک گردهمایی، خواهان تامین آتش بس فوری در افغانستان گردیدند

اعلامیه مطبوعاتی علمای مهاجرین افغان مقیم ترکمنستان

صلح یکی از اساسی ترین نیاز های بشریت بوده و بر اساس آیات قرآن و احادیث نبوی، وظیفه امت اسلامی است تا برای تامین صلح، ثبات و رفاه تلاش نمایند.

ما علمای مهاجرین افغان مقیم ترکمنستان به تاریخ 7 اپریل 2021 در جنرال قنسلگری جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ولایت ماری جمع شده، صدای خود را بخاطر تامین امنیت، صلح و ثبات پایدار در افغانستان بلند نمودیم.

ما تاکید می ورزیم که جنگ به هیچ عنوان گزینه مناسبت برای پایان دادن به خشونت های جاری در افغانستان نبوده، تنها راه بیرون رفت از این معضله، مذاکره و گفتگو است تا به یک راه حل سیاسی دایمی دست پیدا شود.

در جریان دو دهه گذشته، خشونت های جاری در افغانستان باعث گردیده که هزاران نفر از افراد ملکی و بی گناه از جمله زنان، مردان و کودکان جان های خود را از دست دهند و در عین زمان، صدمه جدی به انکشاف اقتصادی و رفاه اجتماعی افغانستان زده است.

ما خواهان قطع کامل خشونت ها در افغانستان بوده تا زمینه توسعه اقتصادی از جمله عملی شدن پروژه های بزرگ زیربنایی فراهم گردد.

زمانیکه جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان در حال مذاکره در شهر دوحه کشور قطر هستند، باید از هر گزینه مناسب برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی و بی گناه در افغانستان استفاده شود.

از اینرو، کاهش خشونت ها یک عنصر مهم و اساسی پنداشته شده و از گروه طالبان می خواهیم تا آتش بس فوری و دایمی را بپذیرند.

ترور های هدفمند اخیر که در آن نخبگان افغان شامل فعالین حقوق بشر، ژورنالیستان، فعالین حقوق زنان، امامان مساجد، اعضای جامعه مدنی و کارمندان ملکی دولتی هدف قرار داده می شوند، باعث نگرانی جدی ما بوده، خواهان توقف فوری آن هستیم.

بدون شک، انکشاف اقتصادی، اجتماعی و آینده روشن افغانستان نیازمند کدر های ورزیده این کشور بوده تا برای آبادی کشور تلاش ورزند از اینرو، ترور نخبگان سیاسی، دینی و فرهنگی افغان مصداق اصلی جهل و نادانی می باشد.

ما علمای مهاجر افغان مقیم ترکمنستان از تلاش های موثر کشور دوست و همسایه ترکمنستان که از دو دهه گذشته به این طرف، بخاطر تامین صلح و ثبات پایدار در افغانستان صورت گرفته، سپاسگذاری نموده و آن را دلیل محکمی برای حسن همجواری و همسایه گی خوب می دانیم.

ما علمای مهاجر افغان مقیم ترکمنستان از خداوند بزرگ آرزوی صلح، امنیت و ثبات پایدار در افغانستان داشته تا همه افغان ها در کنار همدیگر به زندگی خوش و رفاه نایل آیند.

و من الله توفیق