مقامات افغان روی راه حل های مشکلات کاریدور لاجورد بحث نمودند

پنجشنبه 27 جوزا 1400
سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در عشق آباد میزبان نشست ویدیویی میان وزارت خانه ها و ادارات ذیربط افغانستان به منظور بررسی میکانیزم های جهت استفاده موثر از کاریدور لاجورد و بررسی امکانات اجرایی تعهدات صورت گرفته در فارمت سه جانبه افغانستان – ترکمنستان – آذربایجان بود.

جناب خان ولی خان بشرمل سفیر ج.ا افغانستان در ترکمنستان طی صحبت های افتتاحیه، کاریدور لاجورد را برای تقویت همکاری های اقتصادی، تجارتی، ترانسپورتی و ترانزیتی برای افغانستان، کشور های عضو و منطقه مهم خوانده، چنانچه افغانستان می تواند از طریق این کاریدور، آسیای مرکزی و قفقاز را به جنوب آسیا وصل سازد.

این نشست که از سوی آقای احمد طارق نورزاده مستشار سفارت گردانندگی می گردید، معین وزارت ترانسپورت و نمایندگان وزارت خانه های امور خارجه، مالیه، دافغانستان بانک و فدراسیون اتاق های افغانستان روی چگونگی ایجاد مرکز لوژیستیکی، همسان سازی سیستم بنادر، تبادله معلومات گمرکی، بررسی مشکلات مربوط به انتقال محموله ها از طریق راه لاجورد و کاهش هزینه های آن بحث و تبادل نظر به عمل آوردند.