ملاقات ویدویی با معاون شورای وزیران ترکمنستان

آقای خان ولی خان بشرمل سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ترکمنستان با آقای محمد مراد گلدی نیاز اف معاون شورای وزیران ترکمنستان از طریق ویدیویی ملاقات نمود.

در این ملاقات، سفیر افغانستان روی دیدگاه جلالتمآبان روسای جمهوری دو کشور در عرصه تقویت همکاری های تعلیمی و تحصیلی صحبت نموده، بر افزایش بورسیه های اسکالرشیپ برای محصلین افغان در رشته های مورد ضرورت افغانستان تاکید نمود.

دو طرف روی قیومت پوهنتون های دو کشور، افزایش استفاده از تجارب تخنیکی یکدیگر بحث نمودند.