سفارت جمهوری اسلامی افغانستان نشست تحت عنوان “پروسه صلح افغانستان: وضعیت فعلی، چالش ها و فرصت ها” برگزار نمود

5 حمل 1400: سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم عشق آباد امروز میزبان نشستی تحت عنوان “پروسه صلح افغانستان: وضعیت فعلی، چالش ها و فرصت ها” بود. این نشست که از سوی آقای خان ولی خان بشرمل سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ترکمنستان گردانندگی می شد، جلالتمآب محمد معصوم استانکزی رییس هیات مذاکره کننده حکومت افغانستان در دوحه به عنوان سخنران اصلی، پیرامون مذاکرات صلح، دیدگاه افغانستان در این پروسه، چالش ها و فرصت های روند گفتگو های صلح صحبت نمود.

آقای استانکزی در مورد نشست مسکو و همچنان روی چگونگی برگزاری کنفرانس ترکیه که قرار است در ماه اپریل سال جاری تدویر گردد، نیز صحبت نموده، دیدگاه و موقف افغانستان در این کنفرانس روشنی انداخت.

سپس آقای وفا حاجی اف معین سیاسی وزارت امور خارجه ترکمنستان نیز در مورد نقش ترکمنستان روی پروسه افغانستان صحبت نموده، تاکید ورزید که کشور متبوع اش همواره از موضع افغانستان در روند مذاکرات صلح حمایت نموده و به دنبال تامین صلح، ثبات و امنیت پایدار در افغانستان است.

در بخش دوم این نشست ویدیویی که از سوی احمد طارق نورزاده مستشار سفارت گردانندگی می شد، جلالتمآب محمد معصوم استانکزی به سوالات اشتراک کننده ها پاسخ ارایه نمود.

این نشست که در آن تعداد 43 تن اشتراک کننده شامل سفرای کشور های آسیای مرکزی و حوزه قفقاز، تعدادی از کشور های اروپایی، آسیای شرقی، هند، پاکستان، ایران و آمریکا و روسای نمایندگی های سازمان های بین المللی شامل مرکز دیپلوماسی پیشگیرانه سازمان ملل، مرکز امنیت و همکاری اروپا در عشق آباد، بانک جهانی، USAID و غیره اشتراک نمودند.

در برنامه یاد شده همچنان تعداد زیادی از ژورنالیستان داخلی، خارجی و برخی از نویسندگان و شخصیت های علمی خارجی نیز شرکت ورزیدند.

این نشست که به ابتکار سفارت ج.ا افغانستان در عشق آباد برگزار گردید، فرصت مهمی را برای جامعه دیپلوماتیک در ترکمنستان فراهم نمود تا تصویر روشنی از آخرین تحولات در روند پروسه صلح افغانستان و چالش های فراروی این پروسه بدست آورند. در پهلوی آن، راه حل های که به باور حکومت افغانستان میتواند به تامین صلح، امنیت و ثبات پایدار بیانجامد، ارایه گردید.