دعاهای دسته جمعی برای صلح افغانستان

سفرای کشور های اسلامی برای صلح و ثبات در افغانستان دعا کردند.

به تاریخ 16 ثور 1400، سفرای کشور های اسلامی مقیم عشق آباد پایتخت ترکمنستان پس از ضیافت افطاری برای صلح و ثبات در افغانستان، منطقه و جهان دعا کردند.

سفیر افغانستان در این ضیافت به سفرای حاضر خطاب نموده گفت تا در نشست که قرار است در رابطه به اوضاع افغانستان برگزار گردد، اشتراک ورزند. خوشبختانه سفرای کشور های اسلامی دعوت سفارت افغانستان را پذیرفتند و در نماز جماعت که توسط این سفارت ترتیب داده گردیده بود، اشتراک نمودند.

در جریان این ضیافت آقای خان ولی خان بشرمل سفیر افغانستان بر تقویت روابط برادرانه کشور های اسلامی در بحران فعلی تأكید نموده گفت كه اگر مسلمانان جهان علیه جنگ ها و بحران های جاری در جهان اسلام متحد شوند بدون تردید پیام صلح را به جهانیان گسترش خواهند داد. وی افزود که اسلام دین صلح و دارای ارزشهای انسانی است و به ویژه افغانستان بیش از هر زمان دیگر نیاز به حسن نیت جهان اسلام برای صلح و ثبات همکاری فعال دارد.

سفرای کشور های اسلامی به نمایندگی از کشورهای متبوع شان، موقف سفیر افغانستان را تأیید و به وی همدردی و تسلیت گفتند.