مستشاران افغان و گرجستانی در بخش های مورد علاقه صحبت نمودند

آقای احمد طارق نورزاده مستشار سفارت ج.ا افغانستان در عشق آباد با آقای دیوید چاركویانی مستشار ارشد سفارت گرجستان در عشق آباد، ملاقات نمود.

در این نشست، روی امکانات راه اندازی “سیستم یک پنجره یی” برای رسیدگی به شکایات عمومی و کاهش فساد در نهادهای خدمات عامه در افغانستان، صحبت گردید.

گرجستان تجربه طولانی استفاده از این سیستم را داشته و این کشور توانسته نگرانی های عمومی را بر طرف، ضمن بهبود بخشیدن در ارایه خدمات، یک سیستم شفاف برای خدمات عمومی را ایجاد نماید.
جانب گرجستانی علاقمندی خویش را برای همکاری با افغانستان در زمینه تشریک تجربه خویش جهت جلوگیری از فساد در نهاد های افغانستان و ارایه خدمات بهتر به منظور جلب رضایت عمومی، ابراز نموده است.