سفیر افغانستان و والی ماری روی تقویت همکاری ها بحث نمودند

پنجشنبه 30 ثور 1400

آقای خان ولی خان بشرمل سفیر ج.ا افغانستان در ترکمنستان با آقای انا بیردی اف دوران بیردی اوراز بیردی ویچ والی ولایت ماری از طریق ویدیویی ملاقات نموده و بر توسعه همکاری های تجارتی، فرهنگی و تقویت روابط ولایات مرزی (هرات و ماری) تاکید ورزیدند.

در این نشست، روی آمادگی ها برای برگزاری مراسم ختم کار پروژه های TAPI و TAP در قلمرو ترکمنستان (ولایت ماری) و افتتاح آن در قلمرو افغانستان (ولایت هرات) در آینده نزدیک، مورد بحث قرار گرفته و جانب ترکمنستان آمادگی کامل خویش برای تدویر این مراسم ها، اعلام نمود.

مراسم افتتاحیه کار عملی پروژه های TAPI و TAP در خاک افغانستان قرار است در جریان ماه اگست 2021 با حضور جلالتمآبان روسای جمهور افغانستان، ترکمنستان و مقامات رهبری کشور های هند و پاکستان برگزار شود.